Lerend netwerk waarderend onderzoek

Deinze motiveert (DeMo) zet in op een waarderende benadering van leerkrachten, leerlingen en hun ouders en zet hen aan tot actie vanuit talenten, interesses en sterktes binnen en buiten de school.

In deze context organiseert werkgroep DeMo tijdens schooljaar 2016-2017 een lerend netwerk "waarderend onderzoek" in samenwerking met stad Deinze en met Rotary Club Deinze.

Rotary Club Deinze

Wat is waarderend onderzoek

Waarderend onderzoeken of Appreciative Inquiry (verkort "AI") is een kwalitatieve onderzoeksmethode die de focus legt op het vergroten van krachten, leren van het verleden en ontwikkelen op successen. De grondslag ligt in de Verenigde Staten bij dr. Cooperrider.

Waarom een lerend netwerk over waarderend onderzoek?

  • Deinze wil zich sterk profileren als een veerkrachtige stad.
  • Het grootschalige onderzoek Generatie 2020 van de stad Deinze en de UGent gaf duidelijk aan dat inzetten op een positief leerklimaat een bijzonder sterke en goede invloed heeft op het welbevinden en de leerprestaties van de leerlingen.
  • Deinze heeft de ambitie om de ongekwalificeerde uitstroom tot nul te herleiden.
  • Een positiever leerklimaat zorgt bovendien voor een positiever werkklimaat.

De doelstelling van deze professionalisering is dat de directies, middenkader en stedelijke diensten kennis maken met de methode van waarderend onderzoek en op basis van een concrete casus in de school aan de slag gaan met deze methode om alzo een positiever leer- en werkklimaat te genereren.

Voor wie?

Secundaire scholen, directie en middenkader vanuit de wetenschap dat een waarderend en positief leerklimaat dient aangestuurd én voorgeleefd te worden door de leidinggevenden.

Door wie?

Het lerend netwerk wordt begeleid door Peter Beschuyt (regent wiskunde-wetenschappen en onderwijspedagoog) van Kessels & Smit.

Jeugd & School werkte reeds samen met Kessels & Smit via vier sessies gegeven door Luk Dewulf, naar aanleiding van zijn boek ‘Ik kies voor mijn talent.

Concreet

  • Er zullen 4 sessies van 3 uur plaatsvinden, gespreid in het schooljaar.
  • De voorbije sessies vonden plaats op maandag 14 november 2016, maandag 6 februari 2017 en vrijdag 21 april 2017.
  • Er was een tussentijds overleg zonder Peter op maandag 23 oktober 2017.
  • Dankzij de steun van Rotary Club Deinze kunnen we dit lerend netwerk gratis aanbieden.

Deelnemers

naam school / organisatie
Filip Claeys stad Deinze
Veerle Schoors VCLB Deinze
Helga Rogge VCLB Deinze
John Caron Leiepoort campus Sint-Hendrik
Matthias Aelvoet Leiepoort campus Sint-Hendrik
Van Helleputte Tania VTI Deinze
Elke Standaert VTI Deinze
Jean-Marie Vanduyfhuys Rotary club Deinze
Eddy Raes scholengemeenschap katholiek basisonderwijs Deinze
De Coninck Susan GO! Erasmusatheneum Deinze
Katrien Kerckhove Leiepoort campus Sint-Vincentius
Etienne Carrette Jeugd & School
Raymonde Van Wettere CLB-GO!
Ellen Meeus CLB-GO!
Valerie Verstraeten BS Erasmus
Joke Coene De Kleurenplaneet
Marleen Van Hoe Leiepoort campus Sint-Theresia
Lies David Leiepoort campus Sint-Theresia
Peter De Greef GO! Erasmusatheneum Deinze
Romuald De Meyer Leiepoort campus Sint-Vincentius