Samenwerking scholen - politie

De werkgroep "samenwerking scholen - politie" organiseert overleg tussen de secundaire scholen en de lokale politie Deinze-Zulte. Door het overleg is er een beter wederzijds begrip voor elkaars visie en werking. Dat resulteerde onder meer in een aantal afspraken rond de gemeenschappelijke aanpak van jongerenproblemen.

Protocol

De samenwerking tussen scholen en de politie is vastgelegd in een protocol.

Aanspreekpunt

De politie heeft een vast aanspreekpunt voor de scholen:

Maatschappelijk assistent Sarah De Valckenaere
Stadionlaan 22/A
9800 Deinze
09 244 25 27
PZ.DeinzeZulteLievegem.SLB@police.belgium.eu