Schema overlegkader

Overleg staat centraal in de samenwerking tussen scholen en politie.

Hoe en op welke momenten dat kan gebeuren, is gevat in het schema dat u hieronder vindt. Het schema werd voor het eerst opgesteld in januari 2013. in februari 2018 werd het grondig herwerkt.

U bent slachtoffer

In het schema wordt verwezen naar de brochure "u bent slachtoffer". De brochure beschrijft uw rechten en plichten als slachtoffer van een misdrijf. U kan de brochure hier downloaden.

Toelichting

 • Voorbeelden van psychisch geweld zijn
  • pesten
  • stalking
  • (publieke) zware beledigingen
  • racistische en seksistische opmerkingen
  • bedreigingen

   via alle mogelijke communicatiemiddelen (dus ook SMS, Facebook, face-to-face).

 • Ook handtastelijkheden en aanranding zijn seksueel geweld, het gaat niet enkel om verkrachting.

 • Wapenbezit gaat om alle verboden wapens én alle voorwerpen die je bij hebt met de intentie om ze als wapen te gebruiken (knuppel, mes, hamer, ...).

 • Voorbeelden van intrafamiliaal geweld zijn oudermishandeling, geweld tussen (ex-)gezins- en familieleden en economisch geweld (vb: niet betalen van alimentatie).


 • Als school kan je leerlingen ondersteunen bij een aangifte
  • door de sociale politie vooraf op de hoogte te brengen van een aangifte door een leerling (belangrijk: minderjarigen moeten via videoverhoor verhoord worden, dat kan enkel op afspraak!),
  • door mee te gaan als een leerling aangifte doet (als begeleider kan je vragen om anoniem mee aangifte te doen, zodat je gegevens niet in het PV opgenomen worden),
  • door louter met de leerling verdere stappen te zetten wanneer de ouders niet meewerken.