Op een geschikte manier omgaan met emoties kan je leren. Boostcamp is een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma voor leerlingen van de derde graad lager en eerste graad secundair onderwijs. Het werd ontwikkeld door de vakgroep VOPSpsy van UGent onder leiding van prof. dr. Caroline Braet, onder meer op basis van de gegevens van Generatie 2020.

Train de trainer

De train-de-trainer is bedoeld voor leerkrachten van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs en eerste jaar secundair onderwijs. De training bestaat uit 2 delen:

  • een theoretisch luik dat aan de hand van video-opnames aangeboden wordt,
  • een dag opleiding om met het programma aan de slag te gaan in de klas (max 12 deelnemers per groep).

Nadien wordt een lerend netwerk ingericht om ervaringen en ideeën uit te wisselen tussen de deelnemers.

De opleidingsdag vindt plaats op dinsdag 22 november 2022 van 9u tot 16u in het Huis van het Kind Deinze, Mouterijdreef 22.

De train-de-trainer (inclusief online materialen, syllabus, broodjesmaaltijd en deelname aan het lerend netwerk) kost € 50,- per deelnemer, achteraf gefactureerd aan school.

De train-de-trainer is mogelijk gemaakt door het Huis van het Kind Deinze.

 

Inschrijven

Inschrijven kan via onderstaand formulier.