Op een geschikte manier omgaan met emoties kan je leren. Boost Camp is een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma voor leerlingen van de derde graad lager en eerste graad secundair onderwijs. Het werd ontwikkeld door de vakgroep VOPSpsy van UGent onder leiding van prof. dr. Caroline Braet, onder meer op basis van de gegevens van Generatie 2020.

 

Train de trainer

Leerkrachten die met Boost Camp aan de slag willen, kunnen daartoe de train de trainer volgen. Lees er hier alles over.

Lerend netwerk

Wie na de training verder aan de slag wil met de uitwerking van Boost Camp en de implementatie op school, kan in het lerend netwerk terecht. Alle informatie over het lerend netwerk is hier te vinden.