Samen schooluitval voorkomen

Samen schooluitval voorkomen

1 op de 9 leerlingen maakt het middelbaar onderwijs niet af

Probleemgedrag bij leerlingen leidt te vaak tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting op school. Wanneer de oorzaak van het probleem niet aangepakt wordt, zal de leerling op zijn nieuwe school waarschijnlijk in hetzelfde gedrag hervallen. Dat kan uiteindelijk leiden tot volledige schooluitval.

Tijdstap is een begeleidingsprogramma voor jongeren die op school in een vicieuze cirkel dreigen terecht te komen. Jongeren krijgen de kans om een korte periode buiten de schoolcontext op adem te komen. Dat gebeurt steeds in samenwerking met ouders, school, zorgsector en verschillende andere actoren.

Samen schooluitval voorkomen biedt praktische werkmodellen om vanuit de sterktes van leerlingen een plan voor de toekomst uit te werken. Het boek is geschreven voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, ouders en alle andere betrokkenen die de verdere schoolloopbaan van kwetsbare jongeren willen verzekeren.

Koop het boek

Het boek kost € 20,-. Je kan het kopen bij Onderwijsraad Deinze door een mailtje te sturen aan onderwijs@deinze.be. Het is ook te koop in de betere boekhandel.

Dankzij

Het boek is gerealiseerd met de medewerking van