Digitale schoolroutekaart

Sinds jaar en dag bestaat in Deinze de “schoolroutekaart”, een kaart waarop de veiligste routes van en naar school aangeduid staan en gevaarlijke punten toegelicht worden. Alle scholen, het stadsbestuur en de provincie Oost-Vlaanderen werken daarvoor samen. De schoolroutekaart werd dit schooljaar vernieuwd, je kan ze aanvragen via onderwijs@deinze.be.

Voor het eerst wordt er ook een digitale versie van de schoolroutekaart ontwikkeld, via het project “Route2School” .

De digitale schoolroutekaart kan interactief gebruikt worden via computer, tablet of smartphone. De app kan bovendien gebruikt worden om problemen die jij of je kind ervaren op weg naar of van de school te melden. Bovendien krijgen we zo ook zicht op de routes die gebruikt worden. Op die manier kunnen we de schoolroutekaart verder optimaliseren en acties ondernemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

 

Doe mee!

De verkeersveiligheid verbeteren voor uw kind en al zijn klasgenoten is zeer belangrijk, daarom deze warme oproep!

De verzameling van alle gegevens zal plaatsvinden van maandag 23 oktober 2017 tot en met vrijdag 15 december 2017.

Daarna zal het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) (i.s.m. AbeonaConsult) de binnengekomen gegevens analyseren en de resultaten bespreken met de schooldirectie(s), de politie en de stad Deinze.

  • Hier vind je een duidelijk stappenplan van Route2School 
  • Op de website van Route2School klik je rechtsboven op de knop Registreren
  • De registratie is eenmalig. Je krijgt een mail met een wachtwoord waarmee je moet inloggen
  • De registratie kan enkel via een computer. Eens geregistreerd kan je gebruik maken van je smartphone via de apps
    • Hier kan je de Android-app downloaden
    • Hier kan je de iOS-app downloaden